Wednesday, July 31, 2013

Human-Readable

Dagens poänglösa insikt: När vi får kontakt med intelligenta utomjordingar så måste vi ändra all kod som använder uttryck som "human-readable".
$ man -P cat du|grep -A1 Human
     -h      "Human-readable" output.  Use unit suffixes: Byte, Kilobyte,
             Megabyte, Gigabyte, Terabyte and Petabyte.
(Förutsatt att de är intelligenta nog att lära sig läsa och förstå respektive uttryck som just den koden anser är läsbara.)

No comments: