Wednesday, July 31, 2013

Human-Readable

Dagens poänglösa insikt: När vi får kontakt med intelligenta utomjordingar så måste vi ändra all kod som använder uttryck som "human-readable".
$ man -P cat du|grep -A1 Human
     -h      "Human-readable" output.  Use unit suffixes: Byte, Kilobyte,
             Megabyte, Gigabyte, Terabyte and Petabyte.
(Förutsatt att de är intelligenta nog att lära sig läsa och förstå respektive uttryck som just den koden anser är läsbara.)

Thursday, July 11, 2013

Bloggidé: Inadvertent Greps

Inlägg #1:
$ php -i|grep ICU
ICU version => 3.6
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Tuesday, July 9, 2013

Reblog: Why mobile web apps are slowLäsvärt om bl a JavaScript, Android, iOS och Garbage Collection.

http://sealedabstract.com/rants/why-mobile-web-apps-are-slow/ [sealedabstract.com]