Friday, May 3, 2013

Var är jag?

Kör vidare på frågekonceptet, slängde upp en simpel geolocation-sida med ett par landningssidor optimerade för olika sökord. Även ett experiment med internationaliserad domän, har även vararjag.se ifall att Google inte gillar åäö.

Var är jag? [varärjag.se]

No comments: