Friday, July 9, 2010

Firefox: Vertical Tabs

Firefox: Vertical Tabs

Äntligen ett alternativ till Tree Style Tab som fungerar i Firefox 4, checka Vertical Tabs.

No comments: