Friday, July 3, 2009

Civ3-addiction

Civ3-addiction

Finns det något härligare än turnen då man precis researchat Steam Power, har ett 40-tal workers redo på auto, och coal som ligger klart för att utvinnas?

(Svaret är nej.)