Sunday, September 7, 2008

Pollos Äventyr #2

Pollos Äventyr #2

Öl på Anchor sen till Fisksätra; Sangria, Martini, Seabear, Page France. Lång natt.

No comments: