Saturday, June 14, 2008

The X-Files S01E19 Darkness Falls

The X-Files S01E19 Darkness Falls

Uråldriga radioaktiva småinsekter slash parasiter råkar släppas fria när några skogshuggare kapar ner ett flera undra år gammalt träd, de är dock bara elaka när det är mörkt, då de attackerar folk och bygger små kokonger kring dem. Lite sådär halvtråkigt avsnitt.

Scully: What am I looking at?
Mulder: Thirty loggers working a clear-cutting contract in Washington State. Rugged, manly men in the full bloom of their manhood.
Scully: Right, but what am I looking for?
Mulder: Anything strange, unexplainable, unlikely... a boyfriend?

No comments: