Friday, June 6, 2008

Paris: Centre Pompidou

Paris: Centre Pompidou

Det relativt nybyggda kulturhuset, som just höll på att byggas när jag var i Paris sist.

No comments: