Tuesday, June 10, 2008

The Butterfly Lounge

The Butterfly Lounge

Sommar i Tanto med Kim, Sofia, Flubber och Amanda, samt Friskis & Svettis parkdivision, beväpnade med en liten upphöjd scen och en bandspelare som körde Mikas Big Girl (You Are Beautiful) på högsta volym; vardagshumor.

No comments: