Wednesday, March 12, 2008

Firefox: Tree Style Tab

Firefox: Tree Style Tab

Äntligen ett alternativ till Vertigo som fungerar i Firefox 3, checka Tree Style Tab.

No comments: