Friday, January 25, 2008

Motorpsycho Nightmare

Motorpsycho Nightmare

[19:21:13] <@_xl> energidryck
[19:21:13] <@_xl> =)
[19:21:38] <@twixrz> vatten med tjack i
[19:21:42] <@_xl> <3
[19:23:49] <@tomat> fucking entourage
[19:23:59] <@tomat> jag vill också sitta på strand i l.a. och dricka öl.

No comments: