Saturday, August 11, 2007

Death By Penis

Death By Penis

Debaser Medis med Kitmi för att se nåt lallband med masker och hörselkåpor. De hade typ 5 fans som stod längst fram och sjöng med och dansade, resten av publiken stod ett par meter bort, sippade på sin öl och såg skeptiska ut.

No comments: