Thursday, July 5, 2007

Roskilde: Utsikt

Roskilde: Utsikt

Utsikten från vårt tält strax innan jag drog, sjön till höger på bilden är där tältet stod innan vi flyttade det.

No comments: